Handbalschool Gelre

Handbalschool Gelre is gecertificeerd door het NHV. Die certificatie houdt in dat de handbalschool aan alle vereisten voldoet om talenten te kunnen opleiden die de kans hebben door te stromen naar de nationale top en trainers te kunnen opleiden naar het hoogste niveau. De certificatie is essentieel voor de Stichting en een goede samenwerking met het NHV is daarbij van belang. Doelstelling van Handbalschool Gelre is dat jonge talentvolle speelsters en spelers op een positieve manier worden gestimuleerd om hun talenten verder te ontwikkelen en de individuele prestaties te verbeteren. Dit ligt in handen van de technische staf. De technische staf bestaat uit een technisch directeur en gekwalificeerde trainers en assistenten, aangevuld met een medische staf. De technisch directeur is verantwoordelijk voor het technische beleid en de aansturing van de trainersgroep

Deelnemers moeten competitie spelen. Zij kunnen zich digitaal aanmelden voor deelname. Het trainingsseizoen begint in september en loopt door tot en met mei. Het seizoen start met een proefperiode van ongeveer 6 weken, vervolgens wordt door de technische staf bepaald welke deelnemers er wel/niet in aanmerking komen om door te gaan. Bij voorkeur worden de deelnemers in een persoonlijk gesprek op de hoogte gesteld. De criteria voor wel/niet deelname zijn zowel het niveau als de potentie van het individu. Daarbij spelen inzet en motivatie ook een belangrijke rol. Dit is ter beoordeling van de technische staf.

Na de selectie worden de (oudere) spelers gevraagd om een persoonlijk opleiding plan (POP) op te stellen. Daarin staan de aandachtspunten die voor de betreffende speler van belang zijn en waar zij/hij zich de komende periode op zal richten. Ter ondersteuning wordt het TVS door de speler bijgehouden.

De individuele ontwikkeling vindt plaats op 3 disciplines:

·       Veldtraining

·       Looptraining

·       Krachttraining

 Aandacht wordt besteed aan de volgens aspecten;

·       Motoriek

·       Sociaal-emotionele ontwikkeling

·       Cognitieve ontwikkeling

Ontwikkelingen van de kwaliteit van de trainingen is belangrijk. Samenwerking met externe partijen zoals de HAN kunnen bijdragen om de kwaliteit van de trainingen op een hoger plan te brengen. Voorbeeld is dat de ontwikkelingen van loop- en krachttrainingen kunnen worden gevolgd middels metingen. Een nulmeting aan het begin van seizoen is de basis om de voortgang in het seizoen te kunnen volgen.

Omdat men te maken heeft met een groep van deelnemers die heel bewust voor een verdieping van het handbal heeft gekozen, heeft men te maken met een leergierige groep jongeren. Uitleg over de doelstelling van bepaalde oefeningen werkt motiverend en mag dan ook van de technische staf worden verwacht.

De deelnemers worden na de selectie minimaal 2 keer op de hoogte gehouden van hun individuele ontwikkeling middels een persoonlijke gesprek met de verantwoordelijke trainer.

Tijdens de trainingen wordt verwacht dat trainers naast de groepstraining ook aandacht hebben voor individuele verbeterpunten van deelnemers middels persoonlijk aanwijzingen. Dit vergt de nodige capaciteit bij de trainers. Ook deelname aan wedstrijden (bv toernooien) zal bijdragen aan inzicht waar nog behoeft ligt aan individuele ontwikkeling van deelnemers.

Naast technische aspecten kan er ook aandacht worden besteed aan andere factoren die belangrijk kunnen zijn voor sportieve successen zoals voeding en levensstijl.