Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Stichting Tophandbal Gelre om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
Handbalgegevens
Lid van handbalvereniging:
NHV Bondsnummer:
Trainingsdagen vereniging:
Positie speler:
Ook vorige seizoen deelnemer aan handbalschool Gelre:
(nieuw) T-Shirt nodig?
Maat T-Shirt
In het bezit van een Talent Volg Systeem account?
Vrijwilligers
Stichting Tophandbal Gelre draait op vrijwilligers. Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij Stichting Tophandbal Gelre te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
 
Opmerking